BEOGRAD – Republika Srbija je na aukciji danas prodala dvanaestomesečne državne zapise u iznosu od 33 milijarde dinara, objavila je Uprava za javni dug.
Ukupan obim tražnje iznosio je 33.017.240.000 dinara. Realizovano je 3.300.000 komada državnih zapisa, nominalne vrednosti 33.000.000.000 dinara.

Tanjug