BEOGRAD – Postoje mogućnosti i potreba da se povećaju budžetska izdvajanja za socijalnu zaštitu za oko 10 procenata kako bi se proširio njihov obuhvat i iznosi, navodi se u Predlogu mera socijalne i poreske politike za smanjivanje nejednakosti Fiskalnog saveta.
Fiskalni savet navodi u dokumentu da ta budžetska izdvajanja treba povećati sa tri na oko 3,3 procenta BDP-a, kako bi se proširio obuhvat i povećali iznosi naknada socijalnih programa ciljanih na ugrožene slojeve stanovništva.

Fiskalni savet navodi da su “skorašnja unapređenja državne administracije i uvođenje sistema socijalnih karata omogućila verodostojnu proveru imovine i dohodaka potencijalnih primaoca”.

Ocenjuje se da to čini programe targetirane socijalne pomoći kredibilnijim i efikasnijim.

“Otuda je opravdano da se u budžetu za narednu godinu izdvoje dodatna sredstva od 14 milijardi dinara za program dečijeg dodatka, što će omogućiti primetno povećanje broja primaoca i iznosa naknada – čime bi se siromaštvo dece osetno smanjilo, sa nivoa koji je trenutno znatno viši od proseka na nivo koji bi bio niži od stope siromaštva opšte populacije”, navodi Fiskalni savet.

Tanjug