NOVI SAD – Skupština grada će danas razmatrati 44 tačke dnevnog reda od kojih se 23 odnose na razne regulacione planove.
Među odlukama se nalazi i izveštaj o budžetu grada za prvih šest meseci ove godine. Kao i ranijih godina, gradska kasa je nakon prvih šest meseci imala oko 85 odsto planiranih prihoda (16,4 milijarde), te oko 69 odsto planiranih rashoda (12,9 milijardi).

021.rs