BEOGRAD – Medija centar Odbrana otvorio je konkurs za novinarsku nagradu Ivan Marković koja se dodeljuje za najbolje medijsko izveštavanje o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije (VS) u ovoj godini, saopštilo je danas Ministarstvo odbrane.
Cilj nagrade jeste podsticanje novinara koji prate aktivnosti Ministarstva i VS na kvalitetno izveštavanje u domaćim pisanim i elektronskim medijima, afirmacija i javna verifikacija njihovog stvaralaštva i sećanje na Ivana Markovića, jednog od najdarovitijih vojnih novinara i urednika u listu Vojska, koji je 2003. iznenada preminuo u 43. godini.

O dodeli novinarske nagrade “Ivan Marković, po posebnom pravilniku, odlučuje žiri od pet članova. Nagrada se dodeljuje u vidu Plakete i uručuje na prigodnoj svečanosti povodom 24. januara Dana Medija centra Odbrana i godišnjice vojne štampe.

Pravo učešća na konkursu imaju svi profesionalni novinari koji rade za medije na teritoriji Srbije, bez obzira na njihov formalni status.

Predloge mogu slati i organizacione jedinice Ministarstva odbrane i Vojske Srbije a za novinarsku nagradu ne mogu konkurisati novinari zaposleni u Medija centru Odbrana i Upravi za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane i prilozi objavljeni u magazinu Odbrana.

Svaki učesnik na konkursu može dostaviti jedan originalni rad, a u slučaju da je kandidatura izraz timskog rada, može da se uključi najviše pet osoba.

Na konkurs se šalju prilozi (intervjui, članci, komentari, reportaže, radio i TV emisije) o aktivnostima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije koji su štampani ili emitovani u sredstvima javnog informisanja Republike Srbije u periodu od 1. januara do 31. decembra 2022. godine. Dostavljeni materijali ne vraćaju se učesnicima konkursa.

Prijave sa originalnim štapanim tekstom, isečcima ili fotokopijama napisa, tonskim i video-zapisima dostavljaju se do 31. decembra 2022, lično ili preporučenom pošiljkom na adresu: Medija centar Odbrana, Braće Jugovića 19, 11000 Beograd, sa naznakom konkurs za novinarsku nagradu Ivan Marković.

Prijave pristigle nakon tog roka žiri neće uzimati u razmatranje.

Za prijavu kandidata iz štampanih medija važno je da se na fotokopiji ili skeniranom tekstu jasno vidi logo novine, potpis autora i datum objavljivanja. Televizijski novinari treba da dostave DVD sa materijalom za konkurs. Radio-novinari priloge dostavljaju na kompakt-disku u .mp3 ili .mp4 formatu. Prilog objavljen na internetu treba dostaviti na DVD-u uz internet adresu na kojoj se može pogledati materijal namenjen za konkurs. DVD i CD treba da budu jasno obeleženi, sa imenom i prezimenom kandidata i naznakom dužine trajanja priloga.

Uz prijave potrebno je dostaviti podatak o statusu autora u medijima u kojima su objavljeni prilozi (radni status ili honorarni angažman), adresu, telefon i imejl autora.

Žiri će razmatrati kandidature na osnovu kvaliteta medijskog izveštavanja o Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, a prilikom odlučivanja u obzir će uzimati i opšte novinarske kriterijume, istraživački rad, stil pisanja, uticaj, javnu korist, originalnost i kreativnost.

Žiri zadržava pravo da odbije učešće na konkursu ukoliko bude smatrao da dostavljeni materijal nije u skladu sa propozicijama.

Medija centar Odbrana zadržava pravo da najuspešnije priloge na konkursu objavi u magazinu Odbrana i na internet prezentacijama Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, te da sav dostavljeni materijal koristi radi daljeg promovisanja Vojske Srbije i novinarske nagrade.

Prijava za konkurs biće dostupna na sajtu Ministarstva odbrane Medija centra Odbrana Konkurs je otvoren od 1. decembra 2022. godine.

Sve ostale informacije o konkursu i uslovima prijave mogu se dobiti posredstvom elektronske pošte odbrana@mod.gov.rs.

Tanjug