NOVI SAD – Zaključci sa naučno-stručnog skupa “Melioracije – identifikacija ključnih problema vodoprivrede u AP Vojvodini”
Učešće na brojnim međunarodnim projektima iz poziva Horizon Europe, Erasmus+, IPA i dr., doprinelo je u velikoj meri trasferu znanja i tehnologija (vredne opreme); omogućilo saradnju i razmenu iskustava sa stručnjacima iz oblasti vodoprivrede iz regiona, ali i iz eminentnih evropskih istraživačkih institucija. Realizacijom ovih projekata, Departman za Uređenje voda je došao u posed vredne opreme (2 bespilotne letelice, multispektralne kamere, GPS prijemnik, softveri za obradu satelitskih i snimaka bespilotne letelice…).

Transfer znanja

Kroz radionice, predviđene u okviru pomenutih projekata, prenošena su znanja i iskustva našim vodoprivrednim organizacijama i lokalnim samoupravama, te su time podignuti kapaciteti upravljača vodnih područja.

Obrazovna delatnost

Obrazovanje novih stručnjaka iz oblasti vodoprivrede predstavlja osnovnu delatnost Departmana za Uređenje voda. Sa tradicijom dugom pet decenija, Departman je profilisao više stotina diplomiranih inženjera poljoprivrede, magistara, mastera i doktora nauka.

Prisutne klimatske promene i posledice koje one sobom nose, a ogledaju se u značajnoj meri bilo u višku vode – poplavama ili manjku vode – sušama, predstavljaju izazov sa kojim se vodoprivreda i poljoprivreda suočavaju. Ipak u praksi je evidentan manjak školovanih stručnjaka iz ove oblasti u našoj zemlji. Stoga, preporuka je da se intenzivira promovisanje studijskog programa Uređenje, korišćenje i zaštita voda. Jedna od mera kojom bi se doprinelo privlačenju novih studenata može biti podsticanje i stipendiranje darovitih studenata od strane lokalnih samouprava, vodoprivrednih preduzeća i ostalih institucija koje imaju potrebu za stručnjacima ovog profila.

RTV