NOVI SAD – „Odlukom Pokrajinske vlade iz 2020. godine po prvi put osnovan je Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine. Žensko preduzetništvo je prepoznato kao ključna oblast rada ovog tela, sa ciljem da se osnaži uloga žena u privredi i biznisu“, rekao je Branko Ćurčić, potpredsednik Pokrajinske Vlade i predsednik Saveta za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine, u okviru panel-diskusije na temu „Kako do podsticajnog okruženja za razvoj ženskog preduzetništva u AP Vojvodini“. Panel diskusija održana je danas u Privrednoj komori Srbije.

Potpredsednik Ćurčić je poručio da će Pokrajinska vlada i u ovoj godini doprineti neophodnim merama da se ambijent i okruženje koje se tiče poslovanja žena u Vojvodini unapredi i učini podsticajnijim i prihvatljivijim. On je ukazao na to da o značaju teme govori i analiza Fondacije „Ane i Vlade Divac“, čiji pokazatelji o trenutnom stanju u ovoj oblasti, u okviru naše pokrajine, ističu da preko 20.000 žena u Vojvodini jesu vlasnice ili suvlasnice 51 posto privrednih društava.

Cilj Panela, koji je organizovao Savet za koordinaciju i praćenje aktivnosti u oblasti ekonomskog razvoja na teritoriji AP Vojvodine i Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam, u saradnji sa Privrednom komorom Vojvodine i Fondacijom „Ana i Vlade Divac“, bio je da ukaže na mogućnosti unpređenja položaja žena preduzetnica i značaj međusektorskog pristupa u kreiranju rodno osetljivih mera podrške preduzetništvu.

Nenad Ivanišević, pokrajinski sekretar za privredu i turizam, podsetio je da podsticajnim merama namenjenim sektoru privrede, preduzetništva, turizma, regionalno privrednih manifestacija i oblasti zapošljavanja, Pokrajinski sekretarijat za privredu i turizam sistemski, već dugi niz godina, utiče na unapređenje konkurentnosti privrede i njenih grana na teritoriji Vojvodine, a posebnu pažnju usmerava i na razvoj ženskog preduzetništva.

„Zahvaljujući stabilnoj finansijskoj politici Vlade Rpublike Srbije mi svake godine uvećamo sredstva koja direktno odvajamo za podršku ženskom preduzetništvu. Tako je i u ovom budžetu. U prethodne dve godine, kroz konkurse Pokrajinskog sekretarijata za privredu i turizam, preko 170 miliona dinara usmereno je ženama preduzetnicama u Vojvodini“, podsetio je Ivanišević i dodao da se insistiralo na tome da je reč o preduzećima u kojima su žene donosioci odluka.

„Fondacija „Ana i Vlade Divac“ ima decenijsko iskustvo u kreiranju i sprovođenju programa, projekata i aktivnosti koje su usmerene na ekonomsko osnaživanje ranjivih grupa u društvu, pre svega žena i podsticanje njihovih preduzetničkih inicijativa. Ekonomsko osnaživanje žena je osnov za postizanje rodne ravnopravnosti, ali i održivi razvoj i ostvarivanje ciljeva postavljenih Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Analiza predstavlja odličnu osnovu za dalje planiranje podrške i razvoj povoljnijeg okruženja za poslovanje žena preduzetnica i kreiranje programa koji su usmereni na konkretne potrebe“, rekla je Ana Košel, direktorica Fondacije Ana i Vlade Divac.

Predsednik Privredne komore Vojvodine Boško Vučurević je ukazao da je Privredna komora Vojvodine otvorena za svaku vrstu razgovora i organizovanje skupova, kako bi se upravo preduzetnici i preduzetnice zajedno sa donosiocima odluka suočili sa realnim problemima i radili zajedno na kreiranju još značajnijih mera podrške „Cilj i ovog panela jeste da ukaže na mogućnost unapređenja položaja žena preduzetnica, što mi danas zajedno sa Pokrajinskom vladom i podržavamo ovim skupom ali i našim svakodnevnim radom“, istakao je Vučurević.

Na panelu je predstavljena Analiza o trenutnom stanju u privrednim subjektima u AP Vojvodini u kojima su žene vlasnice ili suvlasnice u iznosu većem od 51%, koju je izradila Fondacija „Ana i Vlade Divac“ za potrebe Pokrajinske vlade, u saradnji sa Unijom poslodavaca Vojvodine (UPV). Istraživanje je sprovedeno na teritoriji cele AP Vojvodine, a na osnovu analize izrađene su preporuke. Ova analiza, kako su istakli iz Fondacije ”Ana i Vlade Divac” predstavlja okvir, a može biti i polazna tačka za planiranje daljih programa podrške unapređenju položaja žena preduzetnica. Neizostavni aspekt su zajednički rad i partnerstva, a Fondacija upravo praktikuje dugi niz godina saradnju sa velikim kompanijama i javnim sektorom koji žensko preduzetništvo prepoznaju kao jedan od strateških razvojnih pravaca.

Ekonomsko osnaživanje žena viđeno je kao put ka rodnoj ravnopravnosti, a ono što je još značajno jeste dobar postojeći strateški i zakonski okvir koji predstavlja važan segment na putu stvaranja uslova za bolji položaj žena preduzetnica.