BEOGRAD – Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine, Prirodno-matematičkog fakulteta tradicionalno organizuje manifestaciju

„Mali-veliki hemičar“, namenjenu đacima viših razreda osnovnih škola koji imaju hemiju u nastavnom planu i programu.

Ova manifestacija je samo jedna u nizu akcija koje organizuje Departman za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine sa ciljem da se hemija, kao jedna od osnovnih prirodnih nauka, prikaže učenicima na zanimljiv način. Tokom posete učenici će biti u prilici da se upoznaju sa interesantnim temama iz hemije koje će biti predstavljene kroz niz eksperimenata u laboratoriji. Eksperimenti su usklađeni sa nastavnim planom i programom te će stoga učenicima biti olakšano da razumeju teoriju koju uče. Namera nam je da teme iz sveta koji nas okružuje oživimo kroz eksperimente i na taj način ih približimo đacima. Istovremeno, težimo da pobudimo u učenicima interesovanje za hemiju i predstavimo im zanimanja iz oblasti hemije, biohemije i zaštite životne sredine u sklopu profesionalne orijentacije.

Manifestacija „Mali-veliki hemičar“ će se održavati svakog radnog dana u periodu od 9. do 13. oktobra 2023. godine uz obaveznu prijavu preko matičnih škola.