BEOGRAD – Poslanici Skupštine Srbije završili su danas raspravu o amandmanima podnetim na Predlog zakona o budžetu za 2024. godinu i počeli razmatranje amandmana podnetih na Predlog zakona o javnom informisanju i medijima.

Na Predlog zakona o javnom informisanju i medijima podneto je ukupno 237 amandmana.

Odbor za kulturu i informisanje nije prihvatio nijedan od četiri predložena amandmana na Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javne medijske servise.

Takođe, nadležni Odbor nije prihvatio ni pet amandmana na Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima, dok su od ukupno podnetih 130 amandmana na Predlog zakona o elektronskim medijima prihvaćena dva amandmana.

Tanjug