MOSTAR – Gradsko veće Mostara odbilo je amandman Kluba Srba da se u adresnom registru grada nađe i ćirilica i odlučilo da nazivi naseljenih mesta, ulica i trgova budu isključivo na latinici.
Zamenik predsednika Gradskog veća Mostara Velibor Milivojević predložio je u ime Kluba Srba izmenu odluke tako da nazivi naseljenih mesta, naselja i trgova, kao i 15 ulica u centru grada budu i na ćirilici, ali je za taj amandman glasalo 16 odbornika, što nije bilo dovoljno da on bude usvojen.

Tanjug