NOVI SAD – Predsednik Pokrajinske vlade Igor Mirović uručio je danas predstavnicima fakulteta i visokih škola čiji je osnivač AP Vojvodina ugovore ukupne vrednosti 105 miliona dinara za nabavku opreme i izgradnju sistema za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora putem solarnih fotonaponskih panela.

Na konkurs Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost pristiglo je 19 prijava za projekte od kojih će 13 biti finansirano u ovoj godini, a za ostale fakultete sredstva će biti obezbeđena u budžetskoj 2024. godini.

„Pokrenuli smo ovaj proces u kome želimo da savremene i održive tehnologije uvedemo u javni sektor. Prvi ćemo u Srbiji postaviti ove sisteme na objekte svih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, a verujem u budućnosti i na druge objekte javne namene“, izjavio je Mirović, i istakao da će uvođenje ove savremene tehnologije doprineti smanjenju troškova za električnu energiju.

Pokrajinska vlada preko resornog sekretarijata prethodno je sa 6,4 miliona dinara finansirala izradu projektno-tehničke dokumentacije za sve fakultete Univerziteta u Novom Sadu za izgradnju fotonaponskih elektrana.

Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu prvi je, pre godinu dana, uspostavio sistem za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora putem solarnih fotonaponskih panela.

„Ovo je strateški važan posao koji je našoj ustanovi omogućio da se trošak za električnu energiju smanji za 62 posto“, izjavio je direktor Instituta dr Saša Orlović.

Novac za izgradnju fotonaponske elektrane snage 50 kilovata na krovu postojećeg objekta dobili su Filozofski, Pravni i Medicinski fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Centar za sport Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i Visoka tehnička škola strukovnih studija u Novom Sadu, zatim Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu, Ekonomski fakultet u Subotici i Visoka škola strukovnih studija za vaspitače i poslovne informatičare „Sirmijum“ u Sremskoj Mitrovici.

Podržani su i projekti Poljoprivrednog i Tehnološkog fakulteta u Novom Sadu za fotonaponske elektrane, dok je Pedagoški fakultet u Somboru dobio novac za izgradnju sistema za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora putem solarnih fotonaponskih panela, a Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici za polikristalne panele.

Programom razvoja visokog obrazovanja i naučnoistraživačke delatnosti u AP Vojvodini do 2030. godine, koji je Skupština AP Vojvodine usvojila u oktobru ove godine, između ostalog, utvrđen je i cilj koji se odnosi na uvođenje zelenih tehnologija.

Dodeli ugovora u Pokrajinskoj vladi prisustvovali su pokrajinski sekretar za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost prof. dr Zoran Milošević i pokrajinski sekretar za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj Ognjen Bjelić.