NOVI SAD – Svaki građanin kome je demokratija na srcu obradovan je činjenicom da je došlo do usaglašavanja stavova između premijera Milojka Spajića i dela opozicionih stranaka. Svako ko je pošten i zdravog razuma saglasiće se sa kontrolom, proverom podataka, softverom koji omogućava svakom pojedincu da proveri da li su njegovi podaci adekvatno uneti… Uostalom, kakva vajda od lažnih podataka? Iskrivljena stvarnost koja ne korespondira sa faktima pukla bi brzih dana kao mehur od sapunice. Na primer, da li je DPS-u pomogao socijalni inženjering koji je sprovođen u poslednjih desetak godina njihove vladavine, prelamanje mozga raznim Mašanima, obeshrabrivanje Srba da se izjašnjavaju slobodno, pokušaj gušenja SPC itd? Ništa nije pomoglo! Naprotiv, svi prodepeesovski analitičari horski mesec dana unazad ponavljaju da je u Crnoj Gori četništvo vladajuća ideologija. Ako je to tačno, njihovi koncepti, ideologije i inžinjerinzi doživeli su potpuni fijasko. Dakle, sve osim valjanih podataka opsena je, a onaj ko bi krivotvorene podatke krojio prema svojoj meri činio bi sebi i svom narodu medveđu uslugu. Dakle, kontrola i adekvatan popisni proces apsolutno su poželjni. Takođe, konzenzus vlasti i opozicije blagotvoran je za demokratiju i učiniće da svi akteri prihvate rezultate popisa. Ipak, valja naglasiti da sve rečeno može biti samo trik i farsa, ukoliko se iza spektakularnog sporazuma o popisu suštinski krije još jedno njegovo odlaganje koje je zapravo kupovina vremena do konačnog izbacivanja pitanja o nacionalnosti, jeziku i veroispovesti. Ako su ta pitanja nepotrebna, neevropska i podižu tenzije, zašto ih DPS nije izbacio na popisu 2011. godine! Dakle, premijera Spajića treba držati za reč – svi zahtevi opozicije su prihvatljivi osim odlaganja popisa koji je inače odložen već nebrojeno puta. Nema racionalnog političkog, društvenog i ekonomskog rezona da se popis ponovo odlaže tim pre što su svi zahtevi dela opozicije prihvaćeni.