BEOGRAD – Oslanjajući se na rezultate UNICEF-a koji pokazuju da gotovo 40 odsto mladih u Srbiji smatra da bi stigma u vezi sa mentalnim zdravljem morala da se smanji kako bi se ohrabrili da potraže neophodnu pomoć, Maybelline New York je, na talasu svoje globalne kampanje Brave Together, pokrenuo inicijativu u Srbiji za destigmatizaciju anksioznosti i depresije kod mladih i pružio podršku UNICEF-u u Srbiji da i u narednom periodu nastavi da razvija i unapređuje savetodavno-edukativnu platformu „Sve je OK“. Na njoj mladi uzrasta od 15 do 30 godina svakog dana od 18 do 22 časa mogu da potraže besplatne i anonimne savete stručnjaka o tome kako da se izbore sa mentalnim poteškoćama.

Zahvaljujući Brave Together kampanji, registrovan je značajan porast interesovanja za besplatnu psihološku podršku. U avgustu i septembru ostvareno je tek nešto više od 200 čet sesija, da bi u prvom mesecu kampanje, u oktobru, zabeleženo gotovo 550 sesija. Statistički gledano, poseta platformi porasla je za više od 150 odsto. U poređenju sa podacima iz maja, kada su Srbiju potresle nezapamćene tragedije, u oktobru je zabeležen porast od više od 60 odsto. To su vrlo jasni pokazatelji koliko je važno da se mladima posveti više pažnje i da se sa njima mnogo otvorenije razgovara o mentalnom zdravlju.

U prilogu se nalazi saopštenje za medije nakon održanih predavanja o mentalnom zdravlju mladih na fakultetima širom Srbije, dve fotografije sa predavanja u Jagodini i propratni vizuali za kampanju Brave Together (Hrabri zajedno). Autor: Promo/Maybelline New York.