KAIRO – Egipatski predsednik El-Sisi i Copelouzos Group razgovarali o implementaciji egipatsko-grčke elektro-konekcije poznatije kao “GREGY Interkonektor”. ‘GREGY interkonektor’ će prenositi na evropsko tržište čistu električnu energiju proizvedenu u Egiptu i drugim afričkim zemljama iz vetroelektrana i solarnih parkova putem podvodnih kablova;

Predsednik Egipta Abdel Fatah El-Sisi (Abdel Fattah El-Sisi) sastao se sa predsednikom Kopeluzos grupe Dimitrisom Kopeluzosom (Copelouzos) kako bi razgovarali o implementaciji egipatsko-grčke električne veze koja će poboljšati energetsku povezanost i diversifikaciju u širem regionu.

Sastanku su takođe prisustvovali egipatski premijer dr Mustafa Madbuli (Moustafa Madbouly), resorni ministar za električnu i energiju iz obnovljivih izvora dr Mohamed Šaker (Mohamed Shaker), kao i jedan broj visokih rukovodilaca iz Grčke grupacije.

Portparol Predsedništva Ahmed Fahmi (Ahmed Fahmy) rekao je posle sastanka da je bilo reči o mogućnostima saradnje sa Grčkom grupom na realizaciji projekata proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije u Egiptu i njihovom prenošenju u Evropu preko Grčke putem električne veze između dve zemlje. Ovo će maksimizovati koristi od moderne infrastrukture koju je Egipat uspostavio i razvio u oblasti električne energije tokom proteklih godina, pored prirodnih resursa koje uživa, kao što su izvori energije vetra i sunca.

Dogovoreno je da se nastave studije koje su u toku kako bi se iskristalisala saradnja sa Copelouzos grupom na uspostavljanju projekata za proizvodnju i prenos čiste energije iz Egipta u Evropu preko Grčke kako bi se konsolidovala pozicija Egipta kao regionalnog čvorišta za trgovinu svim vrstama energije.

Elektro-konekcija Egipta i Grčke poznata i kao ‘GREGY interkonektor’ će prenositi čistu električnu energiju proizvedenu u Egiptu i drugim afričkim zemljama iz vetroelektrana i solarnih parkova putem podvodnih kablova. Njegova ukupna dužina je 1373 km.

Infrastrukturni projekat je među projektima EU od zajedničkog interesa (PCI) i identifikovan je kao ključni prioritet za međusobno povezivanje infrastrukture energetskog sistema Evropske unije.