NOVI SAD – Prema zvaničnoj statistici, žene su vlasnice samo 10 odsto ukupnih obradivih poljoprivrednih površina u našoj zemlji, a svaka 14-ta žena vlasnica je poljoprivrednog gazdinstva. video icon
U posebno teškom položaju su starije poljoprivrednice koje nemaju plaćeno ni zdravstveno ni penziono osiguranje.

Sanja Kuzmanović sa Čenenja inače po obrazovanju ekonomista nakon otkaza u firmi koji je kako kaže dobila kad je ostala trudna, započela je organsku proizvodnju zahvaljujući tome što joj se suprug već bavio ratarskom proizvodnjom. Danas porodica Kuzmanović ima deset plastenika, a Sanja je vlasnica gazdinstva.

Tanja Ajeti, predsednica Udruženja žena Gorska ruža iz Rakovca, bavi se očuvanjem tradicije i kulture tog mesta. Napominje da je jako važno da se žene udružuje jer bez njih nijedno selo ne bi opstalo.

Gordana Radović sa beogradskog Instituta za ekonomiku poljoprivrede ističe da je danas malo bolja situacija što se tiče žena na selu, ali da se i dalje imovina vodi na muškog člana porodice.

Žene na selu su najčešće društveno nevidljive i nalaze se u lošem materijalnom položaju iako imaju ključnu ulogu u opstanku i razvoju ruralnih sredina, smatra zaštitnik građana.

RTV