NOVI SAD – Etička komisija Filozofskog fakulteta u Novom Sadu danas je Studentskom parlamentu tog fakulteta prijavu protiv vanrednog profesora Dinka Gruhonjića zbog navodnog govora mržnje vratila na doradu i dala rok od 30 dana se to učini.

Kako se navodi, pokrenuta je procedura u skladu sa Kodeksom o akademskom integritetu.

Procedura podrazumeva niz aktivnosti koje se moraju ispoštovati kako bi se donela konačna odluka o postojanju ili nepostojanju povrede Etičkog kodeksa.

Kodeksom o akademskom integritetu uređuju se standardi akademske čestitosti i postupak utvrđivanja neakademskog ponašanja na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a osnovni cilj tog dokumenta je da se zaštiti dostojanstvo akademske zajednice i da se očuvaju moralni standardi na fakultetu.

Foto: Filozofski fakultet