BEOGRAD – Načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) Milan Mojsilović izjavio je da se aktivnosti u vezi s “Projektom 5000” odvijaju planiranom dinamikom i da je već sada taj projekat dao odlične rezultate i da su sposobnosti specijalnih snaga VS na najvišem nivou od nastanka ovog tipa jedinica.

On je za današnju Politiku kazao da je cilj ovog projekta koji je nastao kao rezultat procene da je neophodno unaprediti sposobnost za izvođenje specijalnih operacija, je da VS raspolaže sa oko 5.000 posebno opremljenih i obučenih specijalaca na koje Srbija može da se osloni u prevenciji i hitnom odgovoru na krize i pretnje po bezbednost države i građana.

Tanjug