NOVI SAD – Pokrajinski sekretar za privredu i turizam dr Nenad Ivanišević učestvovao je danas na konferenciji „Dosadašnja praksa razvojnog finansiranja i mogućnosti finansiranja MSP u Republici Srbiji”, koja je okupila institucije i organizacije na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, kao i predstavnike javnog i privatnog sektora, u organizaciji Fonda za razvoj Republike Srbije.

Ivanišević je istakao da Pokrajinska vlada i resorni sekretarijat pružaju podršku preduzetništvu u turističkim delatnostima, kao i kroz nabavku mašina i opreme.

„U prethodne tri godine opredelili smo gotovo dve milijarde dinara za poboljšanje turističkih kapaciteta, za manifestacije koje generišu privrednu delatnost, tačnije manifestacioni turizam, i za nabavku mašina i opreme. U istom periodu smo kroz programe za podršku ženskom preduzetništvu usmerili preko 130 miliona dinara ženama koje rukovode svojim preduzećima“, rekao je Ivanišević i dodao da je cilj podstaći mlade ljude do 35 godina da postanu preduzetnici.

On je ovom prilikom najavio konkurs koji će Sekretarijat realizovati u saradnji sa Ekonomskim fakultetom u Subotici i koji će biti namenjen domaćoj privredi.

„Ideja je da domaće IT kompanije kreiraju softverska rešenja za domaće firme, koja će biti besplatna za privrednike koji se jave na konkurs. Time želimo da približimo našu privredu svetskom nivou, a bez digitalne transformacije to nije moguće“, naveo je Ivanišević.

Na konferenciji se obratio i ministar privrede Slobodan Cvetković, koji je i predsednik UO Fonda za razvoj Srbije. On je upoznao prisutne sa merama Ministarstva namenjenim malim i srednjim preduzećima u ukupnom iznosu od 3,4 milijarde dinara u prethodnoj godini, kao i sa tim da je, kada se uzmu u obzir sredstva Fonda, sredstva sa tržišta kapitala i iz komercijalnih banaka, reč o ukupnom iznosu od 9,1 milijardu dinara.

Direktor Sektora Privredne komore Srbije za strateške analize i internacionalizaciju Bojan Stanić istakao je da naša zemlja ostvaruje znatne stope rasta u poslednjih pet godina, kada je reč o robi i uslugama, što je bitna tema razvojnog finansiranja.

„Još uvek nedostaju investicije koje povećavaju vrednost proizvodnje, a time i izvoza. Do izražaja dolazi i pitanje konkurentnosti, jer se pored nedostatka radne snage i organičenog pristupa izvorima finansiranja, domaće kompanije sve više usmeravaju ka mogućnostima realizacije svojih proizvoda i usluga i na inostranom tržištu“, izjavio je Stanić.

Prema rečima direktorke Fonda za razvoj Republike Srbije Tatjane Matić, kreditne stope u Fondu su veoma povoljne i za investicione kredite se kreću od 1,5 do 2,5 odsto, a u slučaju trajnih i obrtnih sredstava od 1,8 do 2,8 odsto, i to u zavisnosti od sredstava obezbeđenja.

Na konferenciji su obrađene i teme pronalaženja dodatnih izvora finansiranja usled visokih kamata kod komercijalnih banaka, kao i finansiranja iz fondova EU i podrške međunarodnih organizacija.