NOVI SAD – Srpska akademija nauka i umetnosti Ogranak u Novom Sadu i Departman za matematiku i informatiku Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu organizuju međunarodnu konferenciju posvećenu stogodišnjici rođenja Akademika Bogoljuba Stankovića: Harmonic analysis and distributions, HANDS 2024.
Konferencija će se održati u Novom Sadu, od 10. do 12. aprila 2024. godine.

Učešće na konferenciji je prijavilo više od pedeset naučnika iz 13 zemalja (Austrija, Bosna i Hercegovina, Engleska, Italija, Mađarska, Makedonija, Nemačka, Srbija, Turska, Finska, Francuska, Hrvatska, Švedska). Tokom radnog dela konferencije održaće se više od trideset predavanja, od čega šet predavanja po pozivu. Konferenciju će otvoriti Akademici Stevan Pilipović i Teodor Atanacković uvodnim predavanjem posvećenim životu i delu Akademika Bogoljuba Stankovića.

Konferenciju su podržali Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost, projekat SANU Jednačine sa singularitetima kroz metode ufnkcionalne analize, kao i nacionalni međunarodni projekti: GOALS, FluidVarVisc, FROPETH, i Theory and Practice of time-frequency analysis.