“Smart Press” d.o.o.

Trg neznanog junaka 4/I 21000 Novi Sad

 

Kontakt telefon

021/3824-333

 


Elektronska pošta

Urednik:

urednik@nsreporter.rs

Redakcija:

redakcija@nsreporter.rs

dogadjaji@nsreporter.rs

Marketing:

smartpressns@gmail.com